พนักงานขับรถยก ( Forklift)

รายละเอียดงาน

– เคลื่อนย้ายและขึ้นสินค้าให้กับรถขนส่ง

– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
  • มีร่างกายแข็งแรง มนุษย์สัมพันธ์ดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงานดี
  • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที
  • สามารถขับรถ Forklift ได้