ล่ามแปลภาษาจีน

รายละเอียดงาน

– แปลเอกสาร (ไทย-จีน) (จีน-ไทย)

– ล่ามแปลภาษาในระหว่างการทำงานและประชุม

– ล่ามภาคสนามในสายการผลิตเพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างพนักงานชาวจีนและชาวไทย

– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

– ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
  • ปริญญาตรี ภาษาจีน
  • มีความสามารถด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  • อื่นๆตามที่บริษัทกำหนด