เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

รายละเอียดงาน

– จัดซื้อสินค้า

– ตรวจสอบราคา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง จบคณะบริหารธุรกิจ หรือคณะวิทยาการจัดการ
 • มีประสบการ์ณด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านอุตสาหกรรม
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ภาษาอังกฤษดี
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรม , จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมบำรุง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • มีทักษะการประสานงานภายใน-ภายนอก
 • มีประสบการณ์พื้นฐานด้านปวช. , ปวส. สาขาช่างอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการจัดการระบบเอกสารในการจัดซื้อ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเพื่อแก้ปัญหา
 • มีไหวพริบดี เจรจาต่อรองเก่ง