เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

รายละเอียดงาน

  1. ตรวจรับทรัพย์สิน

2. คำนวณค่าเสื่อมราคา

3. จัดทำทะเบียนทรัพยืสิน

4. ตรวจนับสินค้า

5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
  • หากมีความรู้เกี่ยวกับต้นทุน/ภาษีเบื้องต้น มีประสบการในตำแหน่งงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ