THAICON PANEL

เป็นแผ่นอิฐมวลเบาเสริมเหล็กสำเร็จรูป ใช้ติดตั้งผนังทั้งภายในและภายนอกอาคารสามารถรับแรงลงได้สูงสุด 180 กก. / ตร.ม. สามารถวางได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ความกว้าง 60 ซม. ความยาวสูงสุด 6 ม. ความหนาตั้งแต่ 7.5 - 20 ซม.

ขนาด : ความหนา 7.5 - 20 cm กว้าง 60 cm ยาว 1.5 - 6 m

จุดเด่นของอิฐมวลเบา ไทคอน

 • ติดตั้งง่าย รวดเร็ว เพราะแผ่นมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา
 • ตกแต่งผิวได้หลายรูปแบบ เช่น ฉาบปูนเรียบ หรือ สกิมโค้ท
 • งานเสร็จเร็วกว่าการก่ออิฐ ฉาบปูนทั่วไป
 • ช่วยประหยัดเวลาและค่าแรงได้อีกด้วย

คุณสมบัติทางภายภาพ

 • ขนาด : ความหนา 7.5 – 20 cm กว้าง 60 cm ยาว 1.5 – 6 m
 • ความแข็งแรง : > 40 Kg/Ksc
 • ความหนาแน่น : 600 – 630 Kg/m3
 • จำนวนใช้าน : ขึ้นอยู่กับความกว้างอละความยาวของผนัง คิดเป็น m2 (ความกว้างและความยาวของผนังไม่เกิน 6 m)
 • น้ำหนักต่อ m2 : 65 Kg ที่ความหนา 7.5 Cm
 • แรงลมที่รับได้ : 50 – 180 Kg/m2 ขึ้นอยู่กับความหนาที่ใช้งาน
 • อัตราการทนไฟ : ≥ 4 Cm
 • ดูดซึมน้ำ : 35%
Product Form - TH

ขอรับใบเสนอราคา