อิฐมวลเบา THAICON

คำตอบขอวัสดุก่อสร้าง สำหรับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ เจ้าของบ้าน
ที่มองหาความคงทนถาวรของวัสดุก่สร้าง และคุณภาพงานก่อสร้าง

อิฐมวลเบา THAICON ผลิตโดยการใช้ใอน้ำในขบวนการทำให้อิฐแข็งตัว

Autoclaved Aerated Concrete

คำตอบของวัสดุก่อสร้าง สำหรับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ เจ้าของบ้าน
ที่มองหาความคงทนถาวรของวัสดุก่อสร้าง และคุณภาพงานก่อสร้าง

บริษัท ไทยไล้ท์บล๊อคแอนด์แพเนล จำกัด

เป็นบริษัทในเครือกลุ่ม บริษัท สี่แสงการโยรา จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านก่อสร้างในประเทศไทย คณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบยั่งยืน ควบคู่ไปกับช่องทางในการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันนี ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ซื่อสินค้าอิฐมวลเบา THAICON

อิฐมวลเบา THAICON มีคุณสมบัติและประโยชน์เหนือกว่าอิฐก่อสร้างประเภทอื่นๆ ในหลายๆ ด้าน เช่น กันไฟ กันเสียง กันความร้อน ใช้งานง่าย ทนทาน น้ำหนักเบา ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการก่อสร้าง และค่าแรงงาน อิฐมวลเบา THAICON จึงเป็นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

OURVISION

ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ที่ช่วยพัฒนาที่อยู่อาศัยและสังคมอย่างยังยืน (sustainable products)
บริษัทฯมุ่งดำเนินธุรกิจให้มีพลกำไร กลับคืนต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดถือ ปฏิบัติตามคุณค่าขององค์กร 4 ข้อดังนี้

COST EXCELLENCE

เป็นเลิศในการบริการต้นทุน

CUSTOMER DELIGHT

เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

CARE

เอาใจใส่ดูแลพนักงาน
และผู้รับเหมาช่วง

TRUST

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
ต่อผู้ถือหุ้นและสังคม

การสนับสนุนทางด้านการตลาด

เพื่อช่วยให้ลูกค้ากระจายอิฐมวลเบา THAICON เข้าสู่ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการผลักดันอิฐมวลเบา THAICON ดังต่อไปนี้

1. ก่อนการขาย

บริษัทฯ มีการจัดสื่อโฆษณาออกมาเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตราสินค้าเป็นที่จดจำจากตลาด และกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับมีการจัดทำโปรโมชั่นเป็นระยะๆ

2. สร้างการรับรู้ในตัวสินค้าเข้าสู่กลุ่มผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ

กลุ่มผู้มีอิทธิพล คือ วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และลูกค้าปัจจุบัน เป็นกลุ่มคณะหรือบุคคลที่ช่วยแนะนำการใช้อิฐมวลเบา THAICON กับโครงการ เจ้าของบ้าน บริษัทฯ มีทีมงานที่ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้าเข้าสู่กลุ่มนี้โดยตรง เพื่อให้เกิดการยอมรับในคุณภาพ และแนะนำการใช้ต่อไป

3. ระหว่างการขาย

บริษัทฯ มีทีมงานขายที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อช่วยลูกค้ากระจายอิฐมวลเบา THAICON เข้าไปในช่องทางของลูกค้า ทีมขายจะให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับ การใช้ การรับ การขาย รวมช่วยกำหนดโครงสร้างราคาที่เหมาะสม และให้ข่าวสาร ด้านการตลาดพร้อมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ เล็งเห็นว่า “ลูกค้าของลูกค้า คือ ลูกค้าตัวจริง”

4. หลังการขาย

บริษัทฯ มีแผนกบริการลูกค้าที่ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องการจัดส่ง การนัดหมาย ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในส่วนด้านเทคนิคการใช้งาน บริษัทฯ มีทีมบริการด้านเทคนิคที่ช่วยลูกค้าให้ใช้ อิฐมวลเบา THAICON อย่างถูกวิธี ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา