THAICON PRO 7

อิฐมวลเบา THAICON PRO 7 เป็นอิฐมวลเบาคุณภาพสูง มีความแข็งแรงตกอยู่ในช่วง คุณภาพอิฐมวลเบาเกรด G4 ถูกผลิตจากสูตรการผลิตของบริษัทฯ ที่ถูกคิดค้นมา โดยเฉพาะเพื่อให้ได้อิฐมวลเบา ไทคอนโปร 7 ที่มีคุณภาพและ มาตรฐานสูงสุด ตรงตามความต้องการของตลาด

ขนาด : ความหนา 7 cm กว้าง 20 cm ยาว 60 cm
 • Gallery Image

จุดเด่นของอิฐมวลเบา ไทคอน

 • มีความแข็งแรงสูง > 40 ksc
 • เข้ากับวงกบสมัยใหม่ได้ง่าย ทั้งวงกบไม้ และวงกบอลูมิเนียม
 • เก็บานฉาบได้เร็วกว่า
 • หาได้ง่ายในตลาด
 • ลำเลียงขึ้นที่สูงได้สะดวกกว่า
 • ราคาต่อยู่นิตถูกกว่า
 • น้ำหนักเบากว่า ช่วยลดโครงสร้าง

คุณสมบัติทางภายภาพ

 • ขนาด : ความหนา 7 cm กว้าง 20 cm ยาว 60 cm
 • ความแข็งแรง : > 40 Ksc
 • ความหนาแน่น : 600-630 Kg/m3
 • การดูดซึมน้ำ : 35 %
 • จำนวนใช้าน : 8.33 ก้อน / m2
 • น้ำหนักต่อก้อน : 6.8 Kg
Product Form - TH

ขอรับใบเสนอราคา