THAICON SUPER PRO ขนาด 7.5 ซม.

การผลิตอิฐมวลเบาเป็นเรื่องที่ซับซ้อน คุณภาพของอิฐมวลเบาจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ และสูตรของการผลิต ปัจจัยหลักของคุณภาพคือ ความแข็งแรง ไม่แตกหักเสียหายง่ายระหว่างขนส่ง และระหว่างก่อใช้งาน อิฐมวลเบา THAICON SUPER PRO มีความแข็งแรง มีอัตราการสูญเสีย <0.5% ถูกผลิตจากนวัตกรรมการผลิตที่ทำให้ผลึกโครงสร้างภายในตัวอิฐเกิดได้สมบูรณ์ ตัวเนื้ออิฐมีการกระจายของฟองอากาศสม่ำเสมอ มิติรูปร่างแน่นอน

ขนาด : ความหนา 7.5 cm กว้าง 20 cm ยาว 60 cm
 • Gallery Image
 • Gallery Image

จุดเด่นของอิฐมวลเบา THAICON

 • แข็งแรง ไม่แตกหักเสียหายง่ายระหว่างขนส่ง และระหว่างก่อใช้งาน
 • ผลิตจากนวัตกรรมการผลิตที่ทำให้ผลึกโครงสร้างภายในตัวอิฐเกิดได้สมบูรณ์
 • ตัวเนื้ออิฐมีการกระจายของฟองอากาศสม่ำเสมอ
 • มิติรูปร่างแน่นอน

คุณสมบัติทางภายภาพ

 • ขนาด : ความหนา 7.5 cm กว้าง 20 cm ยาว 60 cm
 • ความแข็งแรง : > 44 / Ksc
 • ความหนาแน่น : 630 – 670 Kg/m3
 • การดูดซึมน้ำ : 37 %
 • จำนวนใช้าน : 8.33 ก้อน / m2
 • น้ำหนักต่อก้อน : 7.4 Kg
Product Form - TH

ขอรับใบเสนอราคา