THAICON SPEED

ปัจจัยเรื่องการขาดแคลนช่างฝีมือในการก่อ และฉาบอิฐก่อผนัง และสภาพความเร่งด่วนในการแข่งขัน ทำให้ บริษัทฯผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เริ่มมองหาทางเลือกวัสดุก่อสร้างตัวใหม่ที่ช่วยให้ทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น ลดต้นทุนการก่อสร้างจากค่าแรงงาน และวัสดุประเภทปูนก่อ THAICON SPEED ได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้

ขนาด : ความหนา 7 , 7.5 cm กว้าง 25 cm ยาว 60 cm

จุดเด่นของอิฐมวลเบา ไทคอน

  • ก่อได้เร็วกว่าอิฐมวลเบาขนาดมาตรฐาน 5% หรือประมาณ 16 นาที / ตร.ม.
  • ลดค่าแรงงานก่อลงได้ประมาณ 5 บาท / ตร.ม.
  • ลดปูนก่อลงได้ประมาณ 1.5 บาท / ตร.ม.
  • โดยรวมแล้วจะช่วยลดต้นทุนในการก่อลงได้ประมาณ 20%

คุณสมบัติทางภายภาพ

  • ขนาด : ความหนา 7 , 7.5 cm กว้าง 25 cm ยาว 60 cm
  • ความแข็งแรง : > 44 Ksc
  • ความหนาแน่น : 630-670 Kg/m3
  • การดูดซึมน้ำ : 37 %
  • จำนวนใช้าน : 6.66 ก้อน / m2
  • น้ำหนักต่อก้อน : 8 Kg
Product Form - TH

ขอรับใบเสนอราคา